چهار شنبه , 27 اکتبر 2021
خانه > رویدادها > ۲۵ تا از بهترین جاهای دیدنی حوالی تورنتو

۲۵ تا از بهترین جاهای دیدنی حوالی تورنتو

یک استراحت کوتاه خارج از شهر، بهترین راه  برای دوری از شلوغی شهر است. لیستی از بهترین و زیباترین جاهای دیدنی در اطراف تورنتو در زیر آمده است که احتمالا بعضی را دیده اید و بعضی را نه. این لیست ۲۵ محلی است که باید دید.

0d1c9ff7-1107-4308-8744-e556ed521cdb.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Niagara on the Lake

1fd5bc81-d69d-4882-8968-54b73661b752.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Muskoka

2c2ec3c4-4aa0-4fd0-88e8-eac6753039e8.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Kawarthas

3ca4807a-927f-4caf-969a-c62caf35af3f.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Haliburton

4a459b31-1afc-4b39-9906-6698399a70b8.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Buffalo

6bb83b62-aad0-4303-946d-2ea11a7403cd.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Thousand Islands

6c42671c-95a9-409b-8b13-615757aad26a.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Niagara

7ea0f28a-eebe-4569-898c-bcf462660d99.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Algonquin Park

7efddecc-4a07-49ae-9924-47954899218b.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Wasaga Beach

78aef199-f9e7-4b6a-9230-d7d733fe05a2.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Pittsburgh

0442bff4-77b0-4922-8690-5da21e8b5ad6.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Sauble Beach

965c192e-d9d4-407e-bf0f-487537f76f61.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Tobermory

8623cd5f-e5e2-4c1d-8a0a-3d7813471de5.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Hamilton

684068e7-9797-4f2b-835c-acd28231957c.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Ottawa

2017510-hbm-fishing.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Havelock Belmont Methuen

adce8c3e-6d9e-41d8-b32d-8aedfd30bc41.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Prince Edward County

bb2042ac-973d-4f6e-8d00-0e04af6217a9.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Detroit

c3b83441-ac38-4c70-98d0-e16c753a3f9f.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Killarney

c85bf598-54d6-4455-8e92-bd1e8f214b5c.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Bon Echo Park

c992e988-1ddf-4415-8cf3-26caffdb7f45.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

French River

d8e41d73-b9e0-485c-82dc-ee2123120309.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Copbourg Beach

d77b3b81-1254-4dcf-8903-03119f973ba4.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Grey County

e0aaea55-9432-455f-a26f-3efd2a954b8f.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Stratford

f0c54eb4-03ab-4106-898d-ff4cd87c42bb.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Blue Mountain

f2bff4bc-7192-41a3-81f0-15fbcc5fefb7.jpg-resize-_opacity_100-frame_bg_color_FFF-gravity_center-q_70-preserve_ratio_true-w_2184_

Grand Bend

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*